Podlaskie z terenu między rzekami Narwią a Bugiem


nr katalogowy:0611

Podlesie, to kraina nad rzekami Biebrzą, Narwią, Bugiem i Krzną. Dawniej położona między Prusami, Litwą, Rusią, Mazowszem i ziemią Lubelską. Na obszarze Podlasia, które w swej historii uległo różnym wpływom politycznym, gospodarczym i kulturowym wyodrębniło się wiele odmian stroju tradycyjnego. Najczęściej prezentowane stroje podlaskie pochodzą z terenów między rzekami Bug i Wieprz. Dlatego dziś prezentuję strój mniej znany, z terenów pomiędzy rzekami Narwią a Bugiem.Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2008